Ba nhà khoa học quốc tế đoạt Giải thưởng Tang năm 2020 trong lĩnh vực sinh học dược phẩm Thông cáo báo chí

Ba nhà khoa học quốc tế đoạt Giải thưởng Tang năm 2020 trong lĩnh vực sinh học dược phẩm

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 19 tháng 6 năm 2020 – Ba ông Charles Dinarello (Mỹ), Marc Feldmann (Anh / Australia) và Tadamitsu Kishimoto (Nhật Bản) vừa được công bố là người chiến thắng chung của Giải thưởng Tang năm 2020 về Khoa học dược phẩm sinh học do có những thành tựu […]