DHL dự báo: Giai đoạn 2020-2025, thị trường vận tải hàng hóa đường bộ ASEAN sẽ có tốc độ tăng trưởng 8%/năm Thông cáo báo chí

DHL dự báo: Giai đoạn 2020-2025, thị trường vận tải hàng hóa đường bộ ASEAN sẽ có tốc độ tăng trưởng 8%/năm

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 18 tháng 8 năm 2021 – DHL Global Forwarding, công ty thành viên của Deutsche Post DHL Group chuyên về vận chuyển hàng hóa quốc tế dự báo, trong giai đoạn 2020-2025, thị trường vận tải hàng hóa đường bộ xuyên biên giới ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN) ​​sẽ […]