Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Dữ liệu của SP Jain Global dễ tìm việc tại Australia, Ấn Độ, Việt Nam Thông cáo báo chí

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Dữ liệu của SP Jain Global dễ tìm việc tại Australia, Ấn Độ, Việt Nam

SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach – Ngày 27 tháng 3 năm 2023 – Trường Quản trị Toàn cầu SP Jain (SP Jain School of Global Management-SP Jain Global), được xếp hạng thứ 12 trên thế giới về Chương trình Thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA) Toàn cầu kéo dài 1 năm (2019- 2021) vừa công […]