Khủng hoảng “củng cố” đời sống tâm linh Thế giới

Khủng hoảng “củng cố” đời sống tâm linh

Dù theo tôn giáo nào, thậm chí là không theo đạo, nhưng dường như người dân châu Á đang quan tâm nhiều hơn đến đời sống tâm linh trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế buộc họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, làm đổ vỡ nhiều kế hoạch riêng tư.