Xã hội

Tổng điều tra dân số diễn ra suôn sẻ

Ngày 4/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nội cho biết, đã thực hiện điều tra được 211.045 hộ (trong đó có 19.828 hộ điều tra mẫu) sau 3 ngày tiến hành tổng điều tra trên địa bàn.
TP.HCM: Vất vả trong điều tra dân số Xã hội

TP.HCM: Vất vả trong điều tra dân số

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 đã triển khai được hai ngày. Mặc dù đã được phổ biến đến các người dân và tập huấn cho các điều tra viên, nhưng công tác triển khai vẫn gặp vướng mắc.
Đảm bảo chất lượng tổng điều tra dân số 2009 Xã hội

Đảm bảo chất lượng tổng điều tra dân số 2009

Ông Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2009 khẳng định công tác chuẩn bị cho tổng điều tra dân số từ 1/4 diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao nhất.