Kinh tế

Total mua lại công ty Sài Gòn Gas

Ngày 2/12, ELF Gas Saigon - một công ty liên doanh của Total và Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã thông báo mua lại Công ty Cổ phần Gas Sài Gòn (Sài Gòn Gas).