Trong năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Johnson Electric Group đạt hơn 3 tỷ USD, giảm 6% Thông cáo báo chí

Trong năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Johnson Electric Group đạt hơn 3 tỷ USD, giảm 6%

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 13 tháng 5 năm 2020 –  Johnson Electric Holdings Limited – doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên sản xuất động cơ điện, bộ truyền động, hệ thống con chuyển động và các thành phần cơ điện liên quan vừa công bố kết quả sản xuất […]
Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Johnson Electric đạt 1,565 tỷ USD, giảm 7% Thông cáo báo chí

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Johnson Electric đạt 1,565 tỷ USD, giảm 7%

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Johnson Electric Holdings Limited, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên sản xuất động cơ điện và hệ thống truyền động đã công bố kết quả sản xuất – kinh doanh trong sáu tháng đầu năm tài chính 2019/2020 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019). Theo đó, […]