Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học toàn quốc đạt 95,72% Giáo dục

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học toàn quốc đạt 95,72%

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 trên cả nước đạt 95,72%. Nhiều tỉnh có kết quả tốt nghiệp tăng “đột biến” đến trên 30% như Điện Biên, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Đặc biệt, ở hệ bổ túc, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm nay là 85,47%, tăng 18,76% so với năm 2010.
Các tỉnh chót bảng ráo riết để... "lên hạng" Xã hội

Các tỉnh chót bảng ráo riết để... "lên hạng"

Cao Bằng, Bắc Kạn và Yên Bái là ba tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp nhất trong mùa thi năm 2008. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp của năm 2009 sẽ bắt đầu. Các trường, sở giáo dục của cả ba tỉnh đang ráo riết cho mục tiêu “lên hạng.”