Văn hóa

Mở rộng hợp tác với nước ngoài về điện ảnh

Dự thảo sửa đổi Luật điện ảnh lần này quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hợp tác với doanh nghiệp trong nước trên cả 3 lĩnh vực sản xuất, phát hành và phổ biến phim dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh.
Cổ phần hóa giáo dục, học sinh được lợi gì? Xã hội

Cổ phần hóa giáo dục, học sinh được lợi gì?

Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo quy chế thí điểm chuyển đơn vị sự nghiệp công lập có thu thành công ty cổ phần, trong đó có lĩnh vực giáo dục–đào tạo. Là những người sẽ trực tiếp chịu tác động của việc cổ phần hay không cổ phần hóa lĩnh vực này, lợi ích của học sinh, sinh viên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bỏ vốn vào nền kinh tế Nga

Đài Tiếng nói nước Nga (VOR) tối 28/12 tiếp tục phát bài tổng kết tình hình hợp tác kinh tế Nga-Việt Nam năm 2008, trong đó cho rằng nếu như trước đây hợp tác trong lĩnh vực này chỉ mang tính chất đơn phương, chủ yếu từ Nga sang Việt Nam, thì đầu tư năm 2008 đã biến thành "tuyến đường hai chiều".