Chit Tat Electrical Engineering được nhận giải thưởng danh giá dành cho lĩnh vực cơ điện ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

Chit Tat Electrical Engineering được nhận giải thưởng danh giá dành cho lĩnh vực cơ điện ở Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 6 năm 2021 – Accel Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1283) vừa thông báo: Chit Tat Electrical Engineering Limited, một công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% cổ phần, […]