Vi phạm taxi: Nhiều lỗi chưa hề có khung xử phạt Giao thông

Vi phạm taxi: Nhiều lỗi chưa hề có khung xử phạt

Trong thời gian qua, lực lượng liên ngành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục kiểm tra xử lý taxi vi phạm quy định. Và ở đợt thanh kiểm tra nào cũng đều phát hiện vi phạm, từ hãng taxi nhỏ đến hãng taxi lớn.

“Dù taxi phát triển mạnh, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân nhưng có nhiều vi phạm và không phải vi phạm nào cũng dễ xử l‎ý bởi có lỗi còn chưa có khung xử phạt,” Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận.