Công nghệ

Xác minh chính xác căn cước trong 1 phút

Công trình tra cứu xác minh căn cước qua hệ thống C@FRIS, với thời gian hoàn tất chỉ chưa đầy 1 phút, do tập thể 4 nhà khoa học thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an thực hiện, được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2008.