Chiến thắng của hy vọng trong bầu cử tổng thống Iran Trung Đông

Chiến thắng của hy vọng trong bầu cử tổng thống Iran

Cuộc bầu cử tổng thống Iran được đánh dấu bằng một bất ngờ lớn khi ứng cử viên duy nhất của phe cải cách Hassan Rowhani giành chiến thắng ngay tại vòng một trước 5 đối thủ sáng giá khác của phe bảo thủ.

Điều đó chứng tỏ sự thắng thế của chủ nghĩa ôn hòa trước chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn trong bối cảnh Iran đang đứng trước những khó khăn lớn cả về kinh tế và đối ngoại.