Nhiều nhân vật nổi tiếng ở châu Á đã tham gia chương trình TIME 100 Talks của Tạp chí Time (Mỹ) Thông cáo báo chí

Nhiều nhân vật nổi tiếng ở châu Á đã tham gia chương trình TIME 100 Talks của Tạp chí Time (Mỹ)

SINGAPORE – Media Outreach – Ngày 17 tháng 6 năm 2020 – Naomi Osaka, Ban Ki-moon và Kai-Fu Lee đã nói chuyện trong TIME 100 Talks, một chuỗi các cuộc trò chuyện và trải nghiệm ảo mới đang diễn ra để tập hợp các thành viên của cộng đồng TIME 100 gồm những người có ảnh hưởng […]