Bà Michelle McKinney Frymire sẽ đảm nhiệm chức CEO của CWT bắt đầu từ ngày 1/5/2021 Thông cáo báo chí

Bà Michelle McKinney Frymire sẽ đảm nhiệm chức CEO của CWT bắt đầu từ ngày 1/5/2021

MINNEAPOLIS, MỸ – EQS Newswire – Ngày 28 tháng 4 năm 2021- CWT, nền tảng quản lý du lịch từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp cho nhân viên (Business-to-Business-for-Employees: B2B4E), vừa có quyết định bổ nhiệm bà Michelle McKinney Frymire làm Giám đốc điều hành (CEO). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 […]