[Mega Story] Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình Xã hội

Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình

67 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực không ngừng, lập nên nhiều thành tựu, đưa Thủ đô thành đầu tàu, động lực phát triển của khu vực phía Bắc, nơi hội tụ khát vọng vươn lên của cả dân tộc.