Hà Nội tổ chức tuần hoạt động văn hóa Văn hóa

Hà Nội tổ chức tuần hoạt động văn hóa

Nhân sự kiện 500 ngày tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, từ ngày 24 - 31/5 tại Hà Nội đã diễn ra “Tuần hoạt động văn hóa'' với trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.