China Fordoo giành được “Giải thưởng thành tựu ESG 2020 – Giải thưởng ESG đặc biệt – Ngôi sao đang lên” Thông cáo báo chí

China Fordoo giành được “Giải thưởng thành tựu ESG 2020 – Giải thưởng ESG đặc biệt – Ngôi sao đang lên”

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach — Vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, China Fordoo Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 2399) vừa giành được “Giải thưởng Thành tựu ESG 2020 – Giải thưởng ESG Đặc biệt – Ngôi sao đang lên của […]