CUHK: Người nhập cư nông thôn ở Trung Quốc có khả năng thành lập công ty lớn hơn so với người thành thị Thông cáo báo chí

CUHK: Người nhập cư nông thôn ở Trung Quốc có khả năng thành lập công ty lớn hơn so với người thành thị

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach –Các thành phố lớn là nơi những giấc mơ phát triển mạnh mẽ. Sức hấp dẫn quốc tế của chúng, cùng với mùi ngọt ngào của cơ hội tài chính, đã thúc đẩy làn sóng di cư từ vùng nông thôn đến các trung tâm dân cư trong […]