Hội nghị cấp cao doanh nghiệp xã hội (SES 2020) có chủ đề “Trạng thái bình thường mới-Sức mạnh tập thể” Thông cáo báo chí

Hội nghị cấp cao doanh nghiệp xã hội (SES 2020) có chủ đề “Trạng thái bình thường mới-Sức mạnh tập thể”

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngày 16 tháng 9 năm 2020 – Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội lần thứ 13 (Social Enterprise Summit “SES 2020“) sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11, với chủ đề “New normal · Collective power” (tạm dịch: “Trạng thái […]
Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội (SES 2020) lần thứ 13 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21/11/2020 Thông cáo báo chí

Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội (SES 2020) lần thứ 13 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21/11/2020

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 7 tháng 9 năm 2020 – Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội lần thứ 13 (Social Enterprise Summit – SES 2020) sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, với chủ đề được chọn là “New normal‧collective power”(tạm dịch […]