Trong 2 ngày 20 và 21/9, Aruba tổ chức Hội nghị Atmosphere SEATH và Ấn Độ 2022 tại Bangkok (Thái Lan) Thông cáo báo chí

Trong 2 ngày 20 và 21/9, Aruba tổ chức Hội nghị Atmosphere SEATH và Ấn Độ 2022 tại Bangkok (Thái Lan)

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 20 tháng 9 năm 2022 – Aruba, một công ty của Hewlett Packard Enterprise (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã: HPQ) mang Hội nghị Atmosphere Aruba – SEATH và Ấn Độ – hàng năm trở lại Bangkok, Thái Lan. Cụ […]