Công ty OCI khiếu nại về yêu cầu ngừng dịch vụ Kinh tế

Công ty OCI khiếu nại về yêu cầu ngừng dịch vụ

Ngày 24/3, Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và thanh tra Sở khiếu nại về kết luận của thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông yêu cầu OCI ngừng cung cấp dịch vụ internet phone-to-phone chiều về Việt Nam. Công văn khiếu nại của OCI cũng được gửi tới Bộ Thông tin-Truyền thông.