WITFOR: Cơ hội cho công nghệ thông tin Việt Nam Công nghệ

WITFOR: Cơ hội cho công nghệ thông tin Việt Nam

WITFOR 2009 được chờ đợi với nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kêu gọi hợp tác đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở VN.

Cứ hai năm một lần, Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (WITFOR) lại diễn ra. Với lần thứ 4 này, Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này.