Xã hội

Nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở

“Nâng cao năng lực thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể” là chủ đề của hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng hợp tác phát triển Công đoàn Thụy Điển phối hợp tổ chức ngày 25/9, tại Hà Nội.