Môi trường

Chặn sông Đại Sa Hà vì ô nhiễm thạch tín

Sông Đại Sa Hà chảy qua hai tỉnh miền Nam và Trung Trung Quốc đã bị chặn lại vì các quan chức phụ trách môi trường đang xây đập để ngăn nguồn nước bị ô nhiễm thạch tín của con sông này chảy xuống vùng hạ lưu.