Thế giới cần tư duy lại về vấn đề an toàn hạt nhân Thế giới

Thế giới cần tư duy lại về vấn đề an toàn hạt nhân

Một loạt hội nghị quốc tế đang diễn ra tại Ukraine nhân 25 năm ngày xảy ra thảm họa tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, nhằm giúp cộng đồng quốc tế rút ra những bài học cần thiết để tăng cường an toàn hạt nhân trong tương lai, phát triển các kế hoạch khẩn cấp về phòng ngừa và phản ứng, nâng cao nhận thức và sự tham gia của công chúng trong những trường hợp khẩn cấp về hạt nhân.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn và đổi mới, diễn ra ngày 19/4 tại Kiev (Ukraine) Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tư duy lại trên phạm vi toàn cầu về an toàn hạt nhân.