Bảo hiểm y tế: “Vỏ quýt dày” cần “móng tay nhọn” Y tế

Bảo hiểm y tế: “Vỏ quýt dày” cần “móng tay nhọn”

Gần 1 tháng nữa là tròn 1 năm Luật Bảo hiểm Y tế đi vào cuộc sống (1/7/2009-1/7/2010), nhưng đến nay vẫn còn khoảng 2 triệu trẻ em chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Các trường hợp bị tai nạn giao thông vẫn đang chờ “cấp có thẩm quyền” xác nhận“ không vi phạm pháp luật” để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Đặc biệt, các cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tình trạng lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật.