DN Việt chưa tận dụng triệt để Internet để cất cánh Công nghệ

DN Việt chưa tận dụng triệt để Internet để cất cánh

Sau 15 năm xuất hiện, Internet đã làm thay đổi cuộc sống của người dân Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển Internet cao, nhưng Internet lại chưa phát huy được tác dụng ưu việt của nó trong lĩnh vực tiềm năng nhất là kinh doanh.

Theo thống kê, hiện kinh phí cho quảng cáo trực tuyến của các doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ chiếm 0,5% tổng số tiền chi cho quảng cáo chung.