“Mua máy tính centrino® 2 - Nhân đôi niềm vui” Thị trường

“Mua máy tính centrino® 2 - Nhân đôi niềm vui”

Từ ngày 20 tháng 11 năm 2008 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2008, Intel Việt Nam cùng các đối tác của mình gồm CMS, FPT Elead, Asus, Dell và Lenovo sẽ đưa ra chương trình “Mua máy tính Centrino® 2 - Nhân đôi niềm vui” tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.