Thế giới

Nga xem xét lại các dự án xây dựng lớn

Cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu đang tác động tới nền kinh tế Nga nói chung và tới khu vực xây dựng nói riêng, buộc chính phủ nước này phải xem xét lại các dự án xây dựng lớn.