Kinh tế

Doanh nghiệp Anh vẫn quan tâm đến Việt Nam

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính, nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng thương mại hai chiều giữa Anh với Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan và sự quan tâm của các doanh nghiệp Anh tới thị trường Việt Nam không hề giảm sút.