Dịch vụ SwapClear của LCH kéo dài giờ hoạt động để hỗ trợ tốt hơn cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Dịch vụ SwapClear của LCH kéo dài giờ hoạt động để hỗ trợ tốt hơn cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 10 năm 2021 – LCH, công ty thanh toán bù trừ hàng đầu thế giới vủa thông báo: dịch vụ SwapClear của công ty đang chuẩn bị mở rộng giờ hoạt động truyền thống của mình lên 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần bắt đầu từ tháng […]