Phòng Năng lượng châu Phi tiếp tục các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Trung Quốc Thông cáo báo chí

Phòng Năng lượng châu Phi tiếp tục các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Trung Quốc

JOHANNESBURG, NAM PHI – EQS – Ngày 22 tháng 8 năm 2019 – Để hỗ trợ hợp tác và tiếp tục các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và châu Phi, Phòng Năng lượng châu Phi (https://EnergyChamber.org/) sẽ tổ chức chuyến thăm […]