Aether Catalyst Solutions hợp tác với một công ty hàng hải lớn của Mỹ thông qua Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) Thông cáo báo chí

Aether Catalyst Solutions hợp tác với một công ty hàng hải lớn của Mỹ thông qua Thỏa thuận không tiết lộ (NDA)

BURNABY, BRITISH COLUMBIA, CANADA – Newsfile Corp. – Ngày 19 tháng 10 năm 2021 – Aether Catalyst Solutions, Inc. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada -CSE, với mã ATHR; tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt – FSE, với mã 2QZ) vừa thông báo đã ký kết Thỏa thuận không tiết […]