[Mega Story] Thời hoàng kim” của smartphone sắp hết? Công nghệ

Thời hoàng kim” của smartphone sắp hết?

Một báo cáo mới đây của hãng nghiên cứu Future Today Institute nhận định, kỷ nguyên smartphone truyền thống sắp kết thúc và sản phẩm công nghệ này sắp nhường đường cho các thiết bị thông minh khác.