[Infographics] Các biện pháp để phòng tránh kiến ba khoang Y tế

Các biện pháp để phòng tránh kiến ba khoang

Thời tiết miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho kiến ba khoang sinh sôi phát triển. Và thời gian gần đây, kiến ba khoang đã xuất hiện tại một số khu dân cư khiến người dân lo lắng.