Nhu cầu vốn cho than mỗi năm tới 22.000 tỷ đồng Doanh nghiệp

Nhu cầu vốn cho than mỗi năm tới 22.000 tỷ đồng

Nếu theo quy hoạch đến 2015 thì sản lượng tiêu thụ than sạch đạt 55 triệu tấn. Nhưng thực tế chỉ có thể được xấp xỉ 45 triệu tấn, giảm hơn 10 triệu tấn so với kế hoạch. Do vậy, muốn tăng sản lượng lên thì cần phải có đầu tư, xây dựng các mỏ mới và cần có năng lực tài chính để đứng ra thu xếp được các nguồn vốn.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), tính giai đoạn từ 2011-2015 thì nhu cầu vốn cho than cần khoảng trên 3 tỷ USD, tương đương 65.000-70.000 tỷ đồng. Như vậy, mỗi năm cần 18.000-22.000 tỷ đồng.