Xác định danh tính 8 thợ lò tử nạn trong vụ nổ khí mêtan Xã hội

Xác định danh tính 8 thợ lò tử nạn trong vụ nổ khí mêtan

Hiện đã xác định được danh tính 8 thợ lò tử nạn trong vụ vụ nổ khí mêtan xảy ra lúc hơn 1 giờ ngày 8/12, tại lò nối giữa Giếng phụ trục tải với Thượng trung tâm vỉa 13.1 mức -160 đến -168 nằm trên địa bàn phường Mông Dương (Quảng Ninh), thuộc Công ty than Khe Chàm.