20 công ty fintech của Thụy Sĩ giới thiệu những thành tựu mới nhất của mình tại Lễ hội Fintech Singapore 2022 Thông cáo báo chí

20 công ty fintech của Thụy Sĩ giới thiệu những thành tựu mới nhất của mình tại Lễ hội Fintech Singapore 2022

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 11 năm 2022 – Tại Lễ hội Fintech Singapore 2022 (từ ngày 2 đến 4 tháng 11 năm 2022), 20 doanh nghiệp fintech tiên tiến của Thụy Sĩ đã tham gia Gian hàng Thụy Sĩ do Swiss Global Enterprise (S-GE) và Swiss Business Hub ASEAN tổ chức. Tại đây, […]
20 doanh nghiệp fintech tiên tiến của Thụy Sĩ sẽ tham dự Lễ hội Fintech Singapore 2022 từ ngày 2 đến 4/11 Thông cáo báo chí

20 doanh nghiệp fintech tiên tiến của Thụy Sĩ sẽ tham dự Lễ hội Fintech Singapore 2022 từ ngày 2 đến 4/11

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 25 tháng 10 năm 2022 – 20 doanh nghiệp fintech tiên tiến của Thụy Sĩ sẽ tham gia tại Gian hàng Thụy Sĩ do Swiss Global Enterprise (S-GE) và Swiss Business Hub ASEAN tổ chức – tại Lễ hội Fintech Singapore 2022 (từ ngày 2 đến 4 tháng 11 năm 2022). […]