Quản lý nhập khẩu phế liệu: Cần kiểm soát từ nguồn Môi trường

Quản lý nhập khẩu phế liệu: Cần kiểm soát từ nguồn

Thời gian qua, tình trạng nhập khẩu chất thải, phế liệu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đang diễn ra khá phổ biến. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn, hay khắc phục những tồn tại trong hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo, việc "nhập nhèm" giữa phế liệu và chất thải có thể khiến Việt Nam thành bãi rác của nhiều nước.