Cá nhân có nhiều tài lẻ có xu hướng muốn thành lập start-up và thường là doanh nhân thành đạt Thông cáo báo chí

Cá nhân có nhiều tài lẻ có xu hướng muốn thành lập start-up và thường là doanh nhân thành đạt

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Câu thành ngữ “Jack of all trades, master of none” (tạm dịch: Một nghề thì sống, đống nghề thì chết hay Một nghề cho chín, hơn chín, mười nghề) đã từng rất đúng trong quá khứ, nhưng giờ đây có thể không hoàn toàn đúng nữa. Một […]