Sớm xây Khu Lưu niệm, đặt đường mang tên Đại tướng Chính trị

Sớm xây Khu Lưu niệm, đặt đường mang tên Đại tướng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng trong việc xây dựng Khu Lưu niệm, Nhà chờ tại nơi an táng Đại tướng; giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu sớm có báo cáo gửi Bộ Chính trị để Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp...