Peru có thủ tướng thứ năm trong vòng 16 tháng Châu Mỹ

Peru có thủ tướng thứ năm trong vòng 16 tháng

Betssy Chavez, 33 tuổi, một luật sư và cũng từng giữ chức bộ trưởng lao động trước khi làm bộ trưởng văn hóa, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng. Bà là thủ tướng thứ năm kể từ khi Tổng thống Castillo.