Cung ứng điện những tháng cuối năm có thể khó Kinh doanh

Cung ứng điện những tháng cuối năm có thể khó

Trong các tháng lũ chính vụ (từ tháng 6-8) của năm 2011 đã không xuất hiện các cơn lũ lớn đủ để tích nước, trong khi hệ thống khí Nam Côn Sơn, đường ống PM3 sẽ ngừng cấp để sửa chữa, bảo dưỡng và các nguồn điện chạy khí, chạy dầu cũng không khả quan hơn nên tình hình cung ứng điện những tháng cuối năm có thể sẽ khó khăn.

Theo tính toán của EVN, phương án cơ sở thì nhu cầu phụ tải 6 tháng cuối năm sẽ đạt 56,949 tỷ kWh, tăng 8,23% so cùng kỳ 2010 nếu điều kiện lưu lượng nước về các hồ thủy điện 4 tháng cuối năm đạt tần suất 65%.