Southern Star Research áp dụng Veeva Vault eTMF và CTMS để hợp lý hóa quy trình thử nghiệm Thông cáo báo chí

Southern Star Research áp dụng Veeva Vault eTMF và CTMS để hợp lý hóa quy trình thử nghiệm

SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach — Veeva Systems (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã: VEEV) vừa thông báo: Southern Star Research, một tổ chức nghiên cứu hợp đồng (contract research organization – CRO) đầy đủ dịch vụ của Australia đã sử dụng Veeva Vault eTMF và Veeva Vault CTMS làm nền tảng hoạt […]