[Mega Story] Ai đã mang bóng đá đến với nước Đức? Bóng đá

Ai đã mang bóng đá đến với nước Đức?

Rất nhiều năm qua đi, hơn nửa thế kỷ sau, cây bút kỳ cựu chuyên viết về thể thao Richard Kirn phải thốt lên rằng: “Walther Bensemann, chính ông là người đã mang bóng đá đến với nước Đức!”