Hai quỹ DBS và MakerBay cùng hợp tác để khởi động Chương trình Thanh niên InnoFuture của DBS Thông cáo báo chí

Hai quỹ DBS và MakerBay cùng hợp tác để khởi động Chương trình Thanh niên InnoFuture của DBS

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – Theo một cuộc khảo sát trực tuyến do Quỹ MakerBay (MakerBay Foundation) thực hiện, hơn 90% các nhà giáo dục thừa nhận rằng, kiến ​​thức kỹ thuật số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), là điều cần thiết […]