Sử dụng thẻ ngân hàng: "Tiện" nhưng phải "lợi" Tài chính

Sử dụng thẻ ngân hàng: "Tiện" nhưng phải "lợi"

Hầu hết những người đang sử dụng các loại thẻ ngân hàng đều thừa nhận sự tiện lợi của nó trong thanh toán cả nội địa lẫn quốc tế. Một số người sử dụng tới 3 hay 4 loại thẻ của các ngân hàng khác nhau bởi họ quan niệm đơn giản là làm thẻ miễn phí, không mất gì.

Tiện thì có tiện, tuy nhiên, không ít người phải giật mình khi nhìn danh mục liệt kê tới 17 loại phí mà có thể chủ thẻ phải trả nếu “đụng chạm” tới. Mong muốn tiếp cận xu hướng mới là tất yếu, nhưng quan trọng hơn cả vẫn phải là hài hòa lợi ích đôi bên.