Ông Marvin Lau, CEO của LEGACY đóng góp vào công việc thiện nguyện ở Hồng Kông ứng phó với COVID-19 Thông cáo báo chí

Ông Marvin Lau, CEO của LEGACY đóng góp vào công việc thiện nguyện ở Hồng Kông ứng phó với COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 2 tháng 6 năm 2020 – Hiện tại, một chiến dịch phục vụ cộng đồng do ông Marvin Lau, người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của LEGACY dẫn đầu, với chủ đề “Ending the Epidemic Together” (tạm dịch “Cùng nhau kết thúc dịch bệnh”) […]