ChainUp là nhà tài trợ cho cuộc thi Hackathon Sandbox Web3 của Morpheus Labs diễn ra từ ngày 20 đến 28/7 Thông cáo báo chí

ChainUp là nhà tài trợ cho cuộc thi Hackathon Sandbox Web3 của Morpheus Labs diễn ra từ ngày 20 đến 28/7

SINGAPORE – News Direct – Ngày 19 tháng 7 năm 2022 – ChainUp Group, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ blockchain, công bố sẽ là nhà tài trợ cho Cuộc thi Hackathon Sandbox Web3 của Morpheus Labs tại Singapore. Sự kiện này là cuộc thi hackathon blockchain nổi bật nhất trong năm và […]